Honorarium

Honorarium za świadczoną obsługę prawną lub prowadzenie spraw jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie. Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia zawiłości zlecenia oraz nakładu czasu pracy adwokata.

Kancelaria oferuje kilka form rozliczeń:

  • koszty adwokata - ryczałtowe - w z góry określonej kwocie za daną sprawę lub jej etap; 
  • koszty adwokata - godzinowe - w zależności od czasu pracy poświęconego danej sprawie, według stawki za godzine pracy;  
  • koszty adwokata - success fee - uzależnione od sukcesu (wyłącznie w połączeniu z inną formą rozliczeń).